Yaltkaya Ali Çelebi Camii

Hemşin İlçesi Yaltkaya Köyünde yer almaktadır. Papager camisi olarakta bilinmektedir.Cami kare planlı olup düzgün kesme taştan inşa edilmiştir.Güneydoğu köşesinde tek şerefeli bir minare bulunmaktadır. Son cemaat yeri bulunmayan cami kiremitli kırma çatı ile örtülmüştür. H.1324- M. 1906 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir